animacja logo klatka 1 animacja logo klatka 2 animacja logo klatka 3 animacja logo klatka 4 animacja logo klatka 5 animacja logo klatka 6 animacja logo klatka 7
Slider CenterIT sprzęt komputerowy Slider CenterIT konsulting Slider CenterIT multimedia Slider CenterIT certyfikowana kadra Slider CenterIT outsourcing informatyczny Slider CenterIT audyt informatyczny Slider CenterIT systemy backupowe Slider CenterIT sieci LAN MAN WAN WiFi

Tablice multimedialne

Tablica interaktywna jest urządzeniem, które ściśle współpracuje z podłączonym do niej komputerem oraz projektorem multimedialnym. Działanie polega  na tym że system ten reaguje na dotyk i umożliwia interakcję użytkownika z oprogramowaniem.  W zależności od technologii do interakcji  używamy specjalnego pióra lub dłoni. Jedną z najważniejszych cech tablicy jest to że osoba za jej pomocą może sterować dowolnie wybranym programem uruchomionym w komputerze.  Tablica posiada własne oprogramowanie które pozwala na przygotowanie własnych prezentacji  , wykładów wykorzystywanych w procesie nauczania.

Działanie tablicy polega na przekazaniu położenia specjalnego pisaka do modułu elektrycznego tablicy, dane te są obrazowane jako położenie kursora na tablicy.  W zależności od położenia kursora , trybu pracy tablicy oraz zdarzeń wywołanych wskaźnikiem następuje działanie na tablicy multimedialnej.  Wizualizacja tego działania następuje poprzez projektor multimedialny.

Wielkim i niepodważalnym atutem tablicy multimedialnej jest to że zajęcia można wcześniej zaplanować, stworzyć scenariusz zajęć  i zapisać ten scenariusz na komputerze. Oprogramowanie zawiera specjalny zestaw szablonów oraz elementy graficzne wzbogacające treść wykładu lub prezentacji. Materiały tak powstałe można przesyłać pocztą elektroniczną, zapisywać na komputerze, ponownie odtwarzać na kolejnych zajęciach, lub drukować. Dzięki przygotowanym wcześniej prezentacjom wszystkie grupy uczestników szkoleń, lub nauczania szkolnego dostają tą samą treść. Powtórki materiału są łatwe, a nauczane treści kojarzą się jednoznacznie z symbolami, wzorami, rysunkami, zdjęciami z przygotowanej prezentacji.